Month: July 2015

  • Продължава абстрактността около изпитите за интеграция в ЕС на граждани на трети страни

    People wave an European Union flag in front of the Palace of Culture during a EU parade in Warsaw

    Съдът на Европейския съюз се произнесе, че „държавите членки могат да изискват от гражданите на трети страни да положат успешно изпит за проверка на интегрирането в обществото преди събирането на семейството”. Но правят и уточнение, че „упражняването на правото на събиране на семейството, обаче не трябва да бъде невъзможно или прекомерно трудно”.
    Самата конструкция на двете заключения поставя доста въпросителни.

    Обект на тълкуване от евромагистратите в Люксембург е Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г., Продължи статията →