Люксембург „закова” глобата, наложена на E.ON за „счупен” печат на ЕК