Квартет „Димов” почете с Бетовен превземането на Одрин