Битката ЕКО срещу енергийната зависимост на бизнеса – на съд в Люксембург