Марк Лиснянски: „Воин груп” е била принудена да „закупи” „Ключ от морето”