Популистките кебапчета не „огряха” Западните покрайнини!?