Колкото си по-голям, толкова по пречиш на партийните лилипути