Уникалният избор на магистрати в Международния съд на ООН