Поставихте за патриарх човек, носител на всички канонични отклонения