Тарикатски автомобили бяха жигосани с надпис „Полиция”


,